Joodse huizen 9

Verhalen over de vooroorlogse bewoners

0 out of 5

22,50

Beschrijving

Delen:

Joodse Huizen 7 – Verhalen over de voororlogse bewoners verschijnt in april 2023. U kunt het boek al bestellen maar u zult het dan pas in april ontvangen. 

In wat voor land zouden we leven als de bloeiende Joodse ge- meenschap in Nederland niet door de nazi’s zou zijn weggevaagd? Aan de hand van verhalen kunnen we trachten ons daar een voorstelling van te maken. Verhalen die verteld worden vanuit de huizen waar onze Joodse landgenoten woonden. Een groeiend aan- tal van die verhalen wordt verzameld in de boekenreeks

Joodse Huizen, verhalen over vooroorlogse bewoners. Een paar reacties uit de media over de acht tot nu toe verschenen delen:

‘Dat is mooi. Dat maakt het warm. Dit is een warm boek.’

― Hans Goedkoop
‘Een boek dat je graag nog eens openslaat en naleest’ ― Misjpoche ‘Ontroerende verhalen over vooroorlogs Joods leven’
― Ons Amsterdam
‘Deze serie is een document. Een geschiedenis die niet vergeten mag worden.’ ― Salo Muller
‘…respectvolle, waardige momentopnames van het vooroorlogse leven van Nederlandse joden…’ ― Bart Wallet, hoogleraar vroeg- moderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Ook dit negende deel van Joodse Huizen bevat weer verhalen die, gevoegd bij de geschiedenissen uit de eerder verschenen delen van Joodse Huizen, een steeds beter beeld geven van het vooroorlogse Joodse leven in Nederland. Deze keer gaat het onder andere over een slager en op hoog niveau spelende biljarter uit Leeuwarden, de eigenaar van een ‘Fijne Vleesch- en Worstwaren annex Restaurant’ in Amsterdam, een succesvolle manufacturenwinkelier en verwoed amateurfilmer uit Ochten, de familie van de in de jaren zestig en zeventig zeer populaire filmkenner Simon van Collem, een sociaal bewogen spoorwegman uit Tilburg, de indrukwekkende historie van een familie uit Zevenaar, de lotgevallen van bewoners van een huis op de Amsterdamse Nieuwmarkt, het verhaal van een koffiehuiseigenaar en zijn gezin in Rotterdam.