Privacy Statement

Home / Privacy Statement

Inleiding
Stichting Amphora Books meldt hieronder hoe zij omgaat met via de website Amphorabooks.nl verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Stadsboekwinkel heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten, bezoekers en gebruikers van Amphorabooks.nlte verwerken. Men moet daarbij denken aan aankoopgegevens, NAW-gegevens en tevens gegevens over voorkeuren voor bepaalde typen boeken.

Doeleindenverwerking
Stadsboekwinkel Amsterdam verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonsgegevens op een zodanige manier dat zij kan voldoen aan het door haar klanten gewenste serviceniveau. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor (1) Het beheren van uw account op Amphorabooks.nl of bij onze fysieke winkel (2) Het, indien nodig, kunnen versturen van een factuur ten behoeve van de betaling van een bestelling (3) en Het verzenden van nieuwsbrieven.

Omgang met persoonsgegevens en data
Stichting Amphora Books maakt ten behoeve van haar automatisering gebruik van partijen die in opdracht persoonsgegevens kunnen bewerken. Dit is exclusief voor intern gebruik. Persoonsgegevens zullen door Stichting Amphora Books nooit aan derden worden verstrekt. Uitzondering is als de overheid vraagt om gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Stichting Amphora Books heeft voldoende maatregelen genomen ter bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. De databases waarin persoonsgegevens worden opgeslagen voldoen aan de wettelijk voorgeschreven beveiligingseisen en zijn alleen toegankelijk voor die medewerkers van Stichting Amphora Books Amsterdam die vanwege hun functie toegang tot deze gegevens moeten krijgen. Uw persoonsgegevens worden daarnaast verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van een SSL-certificaat.

Aanpassing en verwijdering persoonsgegevens
Stichting Amphora Books biedt haar klanten verschillende manieren om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kan Stadsboekwinkel Amsterdam zelf op verzoek (mondeling of schriftelijk) dezelfde taken verrichten.

Nieuwsbrieven
Iedere Nieuwsbrief die Stichting Amphora Books per e-mail verstuurt bevat een link waarmee men zich uit kan schrijven. Uiteraard kan Stichting Amphora Books dat zelf voor u doen naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek.

Stichting Amphora Books Amsterdam, 30 Juli 2020