Joods Oud & Nieuw

0 out of 5

16,00

Drie bloemlezingen

ISBN: 978 90 6446 070 8 Auteur: Rabbijn Ing. I. Vorst Categorie:

Beschrijving

Delen:

In dit boek vind u drie bloemlezingen over de Joodse feestdagencyclus. Deze drie Joodse feesten in het najaar – aan het begin van de herfst 0- sluiten het jaar af en luiden het nieuwe jaar in. Deze drie feesten – Rosj Hasjana, Jom Kipoer en Soekot tot en met Simchat Tora – vertegenwoordigen elk een ander aspect: Op Rosj Hasjana (Nieuwjaar) staat het aanvaarden van G’ds Bestaan en Heerschappij centraal. Op Jom Kiper (Grote Verzoendag) – het bewust worden en blijven dat G’d, ‘Op Zijn manier’ belonend en/of bestraffend, reageert op onze levenswijze en de keuzen die we maken. Op Soekot – Loofhuttenfeest – en het daarop volgende Simchat Tora (Vreugde der Wet) uiten we onze vreugde om G’ds Tora en de vervulling van G’ds geboden, die geen droge plicht, maar een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn. Tegelijkertijd is Soekot een feest waarin de bede voor regen en een voorspoedig agrarisch jaar centraal staat. Het is daarmee een universeel feest voor de gehele mensheis – Joods en niet-Joods.

 

Opnieuw na VORST ONTDOOIT etc. een lezenswaardige zwart op wit creatie van de bruggenbouwende rabbijn Ies Vorst.

Zijn wens – ‘moge het lezen van Joods Oud & Nieuw bijdragen aan de verdere groei en bloei van het ‘Oude’ Jodendom, dat na ruim 3300 jaar nog steeds als NIEUW beleefd kan worden.’