Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

0 out of 5

22,50

ISBN: 9789064461392 Auteurs: Bas van den Berg, Leo Mock Categorie:

Beschrijving

Delen:

Dit boek speelt in op existentiële vragen die mensen stellen in deze tijd van klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Hoe ontwikkelen mensen liefde en zorg voor natuur en milieu midden in een ecologische crisis? En hoe vinden mensen veerkracht en engagement om samen een andere manier van leven en samenleven te ontwikkelen? In de tradities van jodendom, islam, christendom en humanisme is en wordt er grondig nagedacht over de basale relaties tussen mens, leefomgeving en geschiedenis.

De vier onderscheiden tradities die in dit boek aan het woord komen, willen ons aan de ene kant bewust maken van onze afhankelijkheid van de schepping, en aan de andere kant een appel doen om op basis van beschikbare kennis, kunde en ervaring er alles aan te doen om de wereld en de aarde leefbaar en bewoonbaar te maken.

De manier waarop bronteksten uit de drie religieuze tradities spreken over Schepper, schepsel en leefomgeving, kan ook bij de niet-religieuze mens bewondering losmaken voor het mysterie van het bestaan. Andersom kunnen filosofische en artistieke bronnen in het humanisme de religieuze mens tot bezinning brengen en aansporen tot anders, vrijmoedig handelen.

Wij hopen dat dit boek uitnodigt tot en ruimte schept voor een intensieve dialoog tussen vertegenwoordigers van de vier betrokken tradities. Als Stichting PaRDeS zullen we meerdere initiatieven nemen tot levensbeschouwelijke gesprekken en ontmoetingen.

Extra informatie

Afmetingen 135 × 21 cm