Uitverkoren voor het leven

0 out of 5

22,50

Medische ethiek bezien vanuit Joodse optiek

ISBN: 978 90 6446 043 2 Auteur: Rabbijn Mr. Drs. R. Evers Categorie:

Beschrijving

Delen:

De mens vormt een combinatie van lichaam en geest. Het lichaam fungeert als instrument voor de ziel en bemiddelt als het ware tussen de ziel en de materiele wereld. Het lichaam is een zeer fijn instrument, waarmee de ziel haar taak op aarde kan vervullen. Een arts heeft dan ook een religieuze verantwoordelijkheid.

Een goede arts zorgt ervoor, dat zijn patienten in het dagelijkse leven zo min mogelijk hinder ondervinden van hun lichaam. De ziel moet haar opdracht hier op aarde optimaal kunnen vervullen, en de meeste mensen raken geblokkeerd in hun persoonlijke of spirituele ontplooiing indien het lichaam tegenwerkt.

Tegenwoordig spelen er ook nog andere kwesties. De biomedische kennis heeft geleid tot een morele crisis van grensverleggend denken en verschuivende waarden en normen: mogen wij op G’ds troon gaan zitten, baas in eigen buik spelen en ons eigen fysieke en spirituele lot bepalen? De grenzen van leven en dood liggen niet meer vast. De medische wetenschap bepaalt op dit moment de processen van het leven zelf.
Deze ontwikkeling heeft geleidt tot en groot aantal ethische vraagstukken, die niet meer alleen met menselijke maatstaven en humane criteria opgelost kunnen worden.
Waar begint en eindigt het leven?

Rabbijn mr. drs. R. Evers werd in 1954 geboren en studeerde af in klinische psychologie en fiscaal recht. Daarnaast behaalde hij in 1989 de Rabbinale graad. Sinds 1990 is hij Rabbijn bij het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap – het overkoepelend orgaan van de orthodox-joodse gemeenten in Nederland – en in 1991 werd hij tot Rector van het Nederlands Israelitisch Seminarium benoemd. Hij publiceerde vele populair-wetenschappelijke artikelen over het Jodendom en verschijnt regelmatig in de media.