Voor een actieve herinnering

0 out of 5

16,50

Maatschappij, Mens en God na Auschwitz

ISBN: 90 6446 032 9 Auteur: Ephraim Meir Categorie:

Beschrijving

Delen:

In dit boek biedt prof. Ephraim Meir een reflectie op de Sjoa als misdaad tegen de menselijkheid. Hij analyseert wat aan het traumatische gebeuren voorafging en trekt conclusies voor de toekomst. Een brede waaier aan filosofische en theologische gezichtspunten komt hierbij ten sprake.

Verschillende vragen komen aan bod:
Is de Sjoa uniek en in welke zin kan men haar vergelijken met andere gebeurtenissen?
Hoe is de Sjoa te interpreteren: etnocentrisch of universeel?
Wat is het verband tussen het Christelijke antisemitisme en het racistische antisemitisme?
Had de Sjoa overal kunnen plaatsvinden of enkel in Duitsland? Welk soort mensen voerden het plan van de Sjoa uit?
Waarom werden joden het doelwit?
Is er een verband tussen God en Sjoa?
Hoe ziet religie na de Sjoa eruit?

Het boek geeft aanzetten voor een vernieuwd mens- en Godsbeeld. Het is een bijdrage tot een actieve herinnering waarin de opbouw en instandhouding van een democratische en pluralistische samenleving het voornaamste bestanddeel vormen.

Ephraim Meir (1949) is geboren in Belgie en studeerde aan de universiteit van Leuven. Hij is professor in de joodse filosofie aan de Bar-Ilan Universiteit in Ramat-Gan. Gedurende het academisch jaar 2000-2001 was hij verbonden aan het Departement des etudes Hebraiques et Juives van de Marc Bloch-Universiteit van Hamburg. Daarnaast gaf hij diverse lezingen in tal van plaatsen: o.a. Princeton, Chicago, Parijs, Napels en Berlijn. Hij schreef vele publicaties op het gebied van moderne joodse filosofie en was de eerste die het werk van Levinas vertaalde in het Hebreeuws. Ephraim Meir is gehuwd en vader van vijf kinderen. Hij emigreerde in 1983 naar Israel en woont thans in Jerusalem.