De synagoge van Naarden

0 out of 5

15,00

ISBN: 90 6446 028 0 Auteur: Hendrik Henrichs Categorie:

Beschrijving

Delen:

De belangstelling voor de geschiedenis van de joden van Naarden kwam voort uit de huidige joodse gemeente van Bussum. Met een publikatie over de synagoge van Naarden kan op de meest gepaste wijze herdacht worden dat 250 jaar geleden in Naarden een synagoge in gebruik genomen werd.
De auteur Hendrik Henrichs heeft geschiedenis gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam. Hij behandelt de geschiedenis van de joodse gemeente Naarden op een deels wetenschappelijke, deels gevoelsmatige wijze. Ondanks de weinige gegevens (veel archiefstukken zijn helaas verloren gegaan) die hem ter beschikking stonden, ontstaat toch een boeiend beeld van deze bijzondere joodse provincie-gemeente. Het taalkundig commentaar van Dr. B. N. Teensma achterin dit boek is een belangrijke wetenschappelijke toevoeging.
Dr. A.C.J. de Vrankrijker: ‘Met veel belangstelling heb ik het manuscript van Hendrik Henrichs over “De synagoge van Naarden, 1730-1935” gelezen. De auteur behandelt een onderwerp waarover tot nog toe slechts fragmentarisch iets werd gepubliceerd. Dit mede wegens het ontbreken van voor de hand liggende bronnen. De auteur is er niettemin in geslaagd een redelijk volledig beeld te scheppen’.