Leo Frijda

Home / Leo Frijda

Leo Frijda (Maartensdijk 1940) was rechter en bestuurslid van verschillende Joodse organisaties. Na zijn pensionering is hij over literatuur gaan schrijven. Zo werkte hij mee aan Ik heb u den Havelaar niet verkocht, Multatuli contra van Lennep, in 2010 verschenen bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen. Najaar 2011 publiceerde Amphora Books onder de titel Het jodendom laat je niet los zijn tot dan voor het Joods Educatief Centrum Crescas geschreven columns. Eveneens bij Amphora Books verscheen begin 2015 Op het balkon van de elektrische tram, een verzameling opstellen over en rondom Kafka. Frijda is voorzitter van de Nederlandse Franz Kafka-Kring.

In 2019 kwam, ook weer bij Amphora Books, zijn laatste boek uit, Tel me bij de amandelen. Deze titel is ontleend aan een gedicht van Paul Celan dat onder meer verwijst naar de seideravond, de gezamenlijke viering van de geschiedenis van het Joodse volk. Voor Frijda vertolken die woorden zijn keuze voor de Joodse gemeenschap waartoe zijn familie voor de oorlog nog behoorde.

Frijda legt verbanden met bekende en minder bekende schrijvers om op die manier de verbroken lijn van de geschiedenis weer enigszins te herstellen. Vandaar de ondertitel Een persoonlijke reis door de literatuur. Zijn reis leidt naar Czernowitz, nu in Oekraïne gelegen, de plaats waar Paul Celan is geboren. Ook Itzik Manger en Aharon Appelfeld komen daarvandaan. Daarna doet hij het Odessa van Isaak Babel aan: ‘Gefilte fisj als zinnebeeld van de geschiedenis van dat gepeperde volk’.

In zijn recensie noemde Wim Kleisen de hoofdstukken uit Tel me bij de amandelen ‘precieze en kunstzinnige typeringen’, ‘miniaturen’. ‘De rode draad in al deze miniaturen is Frijda’s verlangen de teloorgegane wereld van het Oost-Europese jodendom voor zijn geestesoog op te roepen’. Maar ‘gaandeweg komt hij in de actualiteit terecht en wat hij daarover schrijft, is zonder meer markant. Zijn grote belezenheid en bibliofiele inslag maken dit boek tot een rijke bron van informatie’.