Helaas is De Stethoscoop op Genesis op dit moment niet leverbaar.

 

De Stethoscoop op Genesis
door Lukas A. de Groote

ISBN: 978 90 6446 153 8
€ 47,50

Dit boek is het resultaat van nauwkeurig lezen van de verhalen in het eerste bijbelboek. De basis ervan is wat als de meest betrouwbare tekst gezien wordt, namelijk de Hebreeuwse tekst zoals die verschenen is in de Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

Deze tekst wordt in een vertaling weergegeven die nogal onbeholpen lijkt. De bedoeling van dit ‘Neder-Hebreeuws’ is uitleg te geven over verschillende woorden en uitdrukkingen, waarvan de betekenis in een goedlopende vertaling verloren zou gaan. Er zijn de laatste jaren verschillende vertalingen verschenen, maar een vertaling met verklaringen ontbreekt tot dusver. De kanttekeningen in dit boek zijn samengesteld uit diverse bronnen, zowel taalkundig als exegetisch, en deze worden aangevuld met eigen opvattingen van de auteur. 

Het boek als zodanig is met name bruikbaar als naslagwerk, maar naast de vertaling met commentaar vindt men in dit boek een aantal verhalen die grotendeels origineel werk van de auteur zijn. Vanzelfsprekend zijn niet alle gedachten hierin absoluut geldend. De verhalen zijn vooral bedoeld om de lezer onbevangen een eigen mening te laten vormen over deze verhalen.

 

Lukas A. de Groote(1943) is huisarts van beroep en als hobby beoefent hij het oudtestamentisch Hebreeuws. Vanuit zijn professie heeft hij geleerd nauwgezet te kijken en te luisteren. Zo probeert hij met name onder het oppervlak van de huid, de tekst te doorgronden wat daar verborgen is. Fijngevoeligheid voor nuances en argwaan ten aanzien van het oppervlakkige, kenmerkt het omgaan met de mensen. Zo gaat hij ook om met de bijbeltekst.

Al eerder verschenen van zijn hand boeken met verhalen over de aartsvaders en aan een boek over Ruth wordt de laatste hand gelegd.


Naar winkelwagen

Recent verschenen

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

Het Koosjere Bakboek!

Het Koosjere Bakboek!

NIEUW verschenen

NIEUW verschenen

KLIK voor meer informatie

KLIK voor meer informatie

Recent verschenen!

Recent verschenen!