Het Juiste midden
Maimonides: arts, rechtsgeleerde en filosoof
door dr. Marcus van Loopik.

ISBN: 978 90 6446 051 7
€ 19,50


De Joodse rechtsgeleerde, arts en filosoof Maimonides (1134-1204) wist vele vakgebieden met elkaar te verwerven. Als man van meerdere beroepen bleef hij de samenhang in de veelheid der dingen zien. De arts en zielzorger heeft hij niet van elkaar willen scheiden. Zijn mensbeeld is holistisch van aard en opvallend actueel.

In de zogeheten acht hoofdstukken (een inleiding op zijn commentaar bij het misjna-traktaat Spreuken der Vaderen) heeft Maimonides gedachten over God, de mens en de wereld op heldere wijze voor een groot publiek uiteengezet. Hij geeft daarbij blijk van inzicht in de psychomatische samenhang van ziekten, het belang van gedragstraining bij de bestrijding van criminaliteit, de educatieve functie van rituelen en geboden, en het belang van theologie die ruimte vrij laat voor de vrije wil van de mens. Het denken van Maimonides is in letterlijke zin helend. Het kan wetenschappelijk reductionisme en gebrek aan ruimdenkendheid tegengaan.


De auteur dr. Marcus van Loopik (1950) is wetenschapper en publicist op het gebied van het jodendom. Hij verzorgde tal van publicaties, waaronder een commentaar bij enkele kleine Talmoed-traktaten (Derech Eretz), een boek over de mechilta en een recent boek over de psalmen Bitter & Zoet, voorzien van commentaar en illustratioes (kleuretsen) van eigen hand.

Marcus van Loopik is als medewerker verbonden aan de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica in Hilversum. In dit kader is hij redacteur van het blad Tenachon. Tevens is hij werkzaam als kunstenaar en graficus. 


Naar winkelwagen

Recent verschenen

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

Het Koosjere Bakboek!

Het Koosjere Bakboek!

NIEUW verschenen

NIEUW verschenen

KLIK voor meer informatie

KLIK voor meer informatie

Recent verschenen!

Recent verschenen!